Från Salen till Mura

En basidé kring ett strategiskt koncept om att tro det du tror att jag vet om vad du vet – eller något åt det hållet

Version : 0.5

Möjlighet att expandera tankar kring : Små.

Turnivå : Viss

Produktionsstart : Nedprioriterat