”Rubbit”

Lite taktiskt sinne för att ta sig över vattnet

Version : 0.8

Möjlighet att expandera tankar kring : Små.

Turnivå : Viss

Produktionsstart : Troligtvis inte, men…