Spelidéer

Nja, jag kommer inte att berätta allt om dem…. Men lite beskrivning som kan bli tydligare ju längre mot produktionsmässighet kan jag väl dela med mig av.