Spelidéer

Nja, jag kommer inte att berätta allt om dem…. Men lite beskrivning som kan bli tydligare ju längre mot produktionsmässighet kan jag väl dela med mig av.

Här får du spel…..