Mina, bara mina….

Samla värden på vägen, men gå inte för fort fram.

Version : 0.8

Möjlighet att expandera tankar kring : Viss

Turnivå : Lite

Produktionsstart : Beror på…