Du vågar inte….

Enkelt att lära, men spara på din tur och slösa på de andras..

Version : 0.9

Möjlighet att expandera tankar kring : Nja, eget koncept

Turnivå : Viss

Produktionsstart : Mer speltest behövs